Berikut adalah salinan surat saya yang telah dihantarkan kepada Menteri Wilayah Persekutuan & Kesejahteraan Bandar.