Contoh maklumat untuk melengkapkan “Surat Bantahan Cukai Taksiran’

Contoh maklumat untuk bantu melengkapkan “Surat Bantahan Cukai Taksiran’ kepada DBKL. Maklumat di dalam contoh ini adalah rekaan. Harap dapat rujuk kepada perisian di dalam notis masing-masing.

editCukai Taksiran