Contoh maklumat untuk bantu melengkapkan “Surat Bantahan Cukai Taksiran’ kepada DBKL. Maklumat di dalam contoh ini adalah rekaan. Harap dapat rujuk kepada perisian di dalam notis masing-masing.

editCukai Taksiran