Posts tagged with IPTA

10 Jul 2013: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [MENTERI PENDIDIKAN]

Wednesday, 10 July, 2013

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar

[ Lembah Pantai ]

TARIKH : 10 Jul 2013 (Rabu)
SOALAN : 10. PR-1311-L54453
Puan Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :-

(a) rasional penghapusan jaminan kerja bagi graduan perguruan lulusan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dan Institut Pengajian Tinggi Awam […]

Read More >>

Memikirkan tentang pendidikan

Wednesday, 26 December, 2012

NURUL IZZAH ANWAR
25 Disember 2012
Hujung minggu lepas menyaksikan saya bersama beberapa ibu, ayah berserta anak-anak yang bakal melangkah masuk ke alam persekolahan di sekitar Lembah Pantai dengan penuh semangat.

Memandangkan ramai akan memulakan kehidupan baru bersekolah, kami anjurkan program santai “Kembali ke sekolah” atau dalam bahasa Inggerisnya, “Back to School” di mana peralatan sekolah serta folder […]

Read More >>

Search

Issues

@n_izzah

Live on Facebook