Posts tagged with Islam

Muslim Democrats: Building a Better World

Thursday, 5 March, 2015

Nurul Izzah Anwar, 2nd Febuary 2015
International Youth Gathering @ Hotel Flamingo,Ampang
Introduction
It is truly a pleasure and honor for me to share with all of you some of my thoughts this evening.

Certainly, discourse and knowledge continue to nourish one‟s soul – especially one that belongs to politics. And …

Read More >>
Tags: , , , , Category: Article, Issues

Perutusan Ramadhan 1435 Hijrah

Saturday, 28 June, 2014

“Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.” (Surah Al-‘Asr, ayat 1-3)

Sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah SWT, Tuhan sekelian Alam untuk menempuh Ramadhan yang mulia.

Sekali lagi Allah SWT telah memilih kita, serta memanjangkan lagi umur kita supaya […]

Read More >>
Tags: , , Category: Article, Events

26 Jun 2013: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [MENTERI PENGANGKUTAN]

Wednesday, 26 June, 2013

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar

[ Lembah Pantai ]

TARIKH : 26 Jun 2013 (Rabu)
SOALAN : 38

Puan Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :-
(a) tarikh sebenar pembukaan KLIA 2 dan nama kontraktor yang mengakibatkan kelewatan; dan

(b) kesan kelewatan ini terhadap keuntungan MAHB serta […]

Read More >>

Soalan-soalan Parlimen Penggal ke 13 Mesyuarat Pertama

Tuesday, 25 June, 2013

SOALAN LISAN

1. Puan Nurul Izzah binti Anwar [Lembah Pantai] minta Perdana Menteri menyatakan wkesediaan meminda Seksyen 2A, Akta Rahsia Rasmi Pindaan 1986 yang memberi kuasa kepada Menteri untuk menambah, membuang atau meminda sebarang peruntukan dalam Jadual yang memberikan Menteri kuasa penuh untuk merahsiakan mana-mana dokumen dengan makluman Warta Kerajaan.

2. Puan Nurul Izzah binti Anwar [Lembah […]

Read More >>

Tahun baru, pilihan baru

Tuesday, 8 January, 2013

NURUL IZZAH ANWAR
8 Januari 2013
Saya percaya setiap ahli politik perlu melihat dan menilai sesuatu perkara dari kaca mata seorang pengundi. Oleh itu sebagai seorang Muslim, Melayu, wanita, ibu dan wakil generasi muda; berdasarkan Daftar Pemilih terkini, wanita merangkumi 50.19 peratus jumlah pengundi keseluruhan – memberikan golongan kami kuasa memilih yang besar tetapi juga tanggungjawab sama […]

Read More >>

Kenyataan Media: Tindakan Undang-undang

Tuesday, 6 November, 2012

KENYATAAN MEDIA
6 November 2012
UNTUK SEBARAN SEGERA

Saya telah mengarahkan peguam-peguam saya – Tn Hanipa Maidin dan Tn Hj Sulaiman Abdullah – untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas Utusan Malaysia, Berita Harian, serta kemungkinan beberapa media lain, berkaitan laporan berunsur fitnah yang telah memutar belitkan sebahagian dari kenyataan penuh saya tempoh hari dengan menuduh saya […]

Read More >>

Search

Issues

@n_izzah

Live on Facebook