Posts tagged with Parliament

PENDIRIAN PAKATAN RAKYAT DALAM PERSEMPADANAN SEMULA DAN PENAMBAHAN KERUSI – PAKATAN RAKYAT’S STAND IN THE RE-DELINEATION AND SEAT ADDITION EXERCISE

Thursday, 27 November, 2014

Pada 7 November 2014, pihak BERSIH dan Tindak Malaysia telah mengeluarkan kenyataan untuk menegur Pakatan Rakyat supaya tidak menyetujui untuk menambahkan kerusi parlimen dalam persempadanan semula yang akan bermula tidak lama lagi.[1]

Kami, yang mewakili jawatankuasa persempadanan semula Pakatan Rakyat, hendak menegaskan bahawa tidak ada sebarang perjanjian yang telah dibuat oleh Pakatan Rakyat dengan pihak Suruhanjaya […]

Read More >>

Reformasi dan bukan Transformasi Ekonomi Penyelamat Masa Depan Negara

Wednesday, 13 November, 2013

Mac 2010 masih lagi segar dalam kenangan. Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Tun Razak mengumumkan Model Ekonomi Baru (NEM); sebuah rancangan pengurusan ekonomi negara yang memberikan sebuah jalan penyelesaian kepada masalah ekonomi negara. Model ini memperkenalkan pelan tindakan afirmatif berasaskan keperluan, bukannya berasaskan bangsa; yang menjadi barah kepada ekonomi Malaysia apabila pelaksanaannya disalahguna untuk memperkayakan […]

Read More >>

6 Nov 2013: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [MENTERI PENDIDIKAN]

Thursday, 7 November, 2013

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar

[ Lembah Pantai ]

TARIKH : 6 NOV 2013 (Rabu)
SOALAN : No. 52

Puan Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :-

(a) senarai nama-nama yang telah disenarai pendek bagi tujuan pemilihan naib-naib canselor universiti-universiti awam sejak 2000; dan

(b) kriteria […]

Read More >>

Belanjawan Pakatan Rakyat 2014

Thursday, 24 October, 2013

Belanjawan Pakatan Rakyat 2014
Muat Turun di: www.pakatanrakyat.my
Mulai 11:00 Pagi | 24 Oktober 2013 |

Read More >>

22 Okt 2013: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN]

Wednesday, 23 October, 2013

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar

[ Lembah Pantai ]

TARIKH : 22 OKT 2013 (Selasa)
SOALAN : No. 56

PR-1313-L57348
Puan Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN menyatakan :-

(a) susulan persetujuan Menteri pada 26 Ogos 2013, bilakah pelaksanaan penyaluran wang peruntukan kawasan-kawasan Parlimen kepada Ahli […]

Read More >>

30 September 2013: Dialog Bajet 2014 bersama Datuk Bandar

Tuesday, 1 October, 2013

Alhamdulillah dapat turut serta dalam Dialog Bajet 2014 Ahli-Ahli Parlimen bersama Datuk Bandar. Antara perkara yang saya bangkitkan adalah isu masalah air di Apartmen Putra Ria yang menjejaskan para penduduk di situ.

Read More >>

Search

Issues

@n_izzah

Live on Facebook