Posts tagged with Parlimen

8 April 2014: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [PERDANA MENTERI]

Thursday, 10 April, 2014

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar

[ Lembah Pantai ]

TARIKH : 08 APR 2014 (Selasa)
SOALAN : No. 30

YB Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan:-

(a) apakah langkah susulan kerajaan bagi memastikan kesemua pesakit dapat menikmati perkhidmatan perubatan yang berterusan susulan penggantungan Oratis Services [...]

Read More >>

7 April 2014: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [PERDANA MENTERI]

Thursday, 10 April, 2014

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar

[ Lembah Pantai ]

TARIKH : 07 APR 2014 (Isnin)
SOALAN : No. 24

YB Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan:-

(a) apakah Indeks Produktiviti Perkhidmatan Awam dari tahun 2003 hingga 2013; dan

(b) nyatakan juga peratusan kenaikan gaji kakitangan awam [...]

Read More >>

3 April 2014: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [PERDANA MENTERI]

Thursday, 10 April, 2014

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar

[ Lembah Pantai ]

TARIKH : 03 APR 2014 (Khamis)
SOALAN : No. 76

YB Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan:-

(a) apakah tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan untuk memperbaiki sistem dakwat kekal semenjak Pilihan Raya Umum ke-13; dan

(b) [...]

Read More >>

Kenapakah Kerajaan Menawarkan Projek Janakuasa Solar 50 MW kepada 1MDB yang Diselubungi Kontroversi?

Monday, 7 April, 2014

KENYATAAN MEDIA
UNTUK SEBARAN SEGERA

Setelah dianugerahkan suatu kontrak melibatkan sebuah stesen janakuasa 2000 megawatt yang dipanggil Projek 3B yang dianggarkan bernilai kira-kira RM11 billion, walaupun harga yang diletakkan lebih tinggi pada 25.65 sen per kWh berbanding dengan 25.23 sen per kWh; 1MDB sekali lagi telah diberikan satu lagi projek janakuasa solar 50 MW – kali ini [...]

Read More >>

Why is the Government Directly Awarding a 50 MW Solar Plant Project to 1MDB despite Past Controversies and Pledges?

Monday, 7 April, 2014

MEDIA STATEMENT
FOR IMMEDIATE RELEASE

Fresh from being awarded an estimated RM11 bil contract involving a 2,000 megawatt coal-fired power plant project called Project 3B; despite a marginally higher bid at 25.65 sen per kWh as compared to its competitor at 25.23 sen per kWh; 1MDB is again being confirmed a 50 MW Solar Plant Project – [...]

Read More >>

2 April 2014: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI]

Thursday, 3 April, 2014

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar

[ Lembah Pantai ]

TARIKH : 02 APR 2014 (Rabu)
SOALAN : No. 54

YB Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan:-

a) Bilakah edaran laporan impak hasil ke atas GLC dan kepentingan nasional akan diedar di Dewan [...]

Read More >>

Search

Issues

@n_izzah

Live on Facebook