Posts tagged with Parlimen

Ucapan Menjunjung Kasih Ke Atas Titah DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

Tuesday, 10 March, 2015

10 Mac 2015
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Assalamu’alaikum warahmatullahir wabarukatuh.
Atas permintaan Ketua Pembangkang, saya mohon izin Tan Sri Yang diPertua Dewan Rakyat untuk Dewan ini bertafakur selama seminit dan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Almarhum Tuan Guru Dato’ Bentara Setia Hj Nik Abdul Aziz Nik Mat yang telah pulang ke Rahmatullah pada 12 Februari 2015 yang …

Read More >>

8 April 2014: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [PERDANA MENTERI]

Thursday, 10 April, 2014

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar

[ Lembah Pantai ]

TARIKH : 08 APR 2014 (Selasa)
SOALAN : No. 30

YB Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan:-

(a) apakah langkah susulan kerajaan bagi memastikan kesemua pesakit dapat menikmati perkhidmatan perubatan yang berterusan susulan penggantungan Oratis Services […]

Read More >>

7 April 2014: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [PERDANA MENTERI]

Thursday, 10 April, 2014

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar

[ Lembah Pantai ]

TARIKH : 07 APR 2014 (Isnin)
SOALAN : No. 24

YB Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan:-

(a) apakah Indeks Produktiviti Perkhidmatan Awam dari tahun 2003 hingga 2013; dan

(b) nyatakan juga peratusan kenaikan gaji kakitangan awam […]

Read More >>

3 April 2014: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [PERDANA MENTERI]

Thursday, 10 April, 2014

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar

[ Lembah Pantai ]

TARIKH : 03 APR 2014 (Khamis)
SOALAN : No. 76

YB Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan:-

(a) apakah tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan untuk memperbaiki sistem dakwat kekal semenjak Pilihan Raya Umum ke-13; dan

(b) […]

Read More >>

Kenapakah Kerajaan Menawarkan Projek Janakuasa Solar 50 MW kepada 1MDB yang Diselubungi Kontroversi?

Monday, 7 April, 2014

KENYATAAN MEDIA
UNTUK SEBARAN SEGERA

Setelah dianugerahkan suatu kontrak melibatkan sebuah stesen janakuasa 2000 megawatt yang dipanggil Projek 3B yang dianggarkan bernilai kira-kira RM11 billion, walaupun harga yang diletakkan lebih tinggi pada 25.65 sen per kWh berbanding dengan 25.23 sen per kWh; 1MDB sekali lagi telah diberikan satu lagi projek janakuasa solar 50 MW – kali ini […]

Read More >>

Why is the Government Directly Awarding a 50 MW Solar Plant Project to 1MDB despite Past Controversies and Pledges?

Monday, 7 April, 2014

MEDIA STATEMENT
FOR IMMEDIATE RELEASE

Fresh from being awarded an estimated RM11 bil contract involving a 2,000 megawatt coal-fired power plant project called Project 3B; despite a marginally higher bid at 25.65 sen per kWh as compared to its competitor at 25.23 sen per kWh; 1MDB is again being confirmed a 50 MW Solar Plant Project – […]

Read More >>

Search

Issues

@n_izzah

Live on Facebook