Posts tagged with Parti KeADILan Rakyat

Ucapan Perasmian Kongres Wanita KEADILAN Nasional Ke-10 Tahun 2014

Friday, 22 August, 2014

Kita baru sahaja menyelusuri hari-hari penuh getir – bukan sahaja buat keluarga KEADILAN menerusi pemilihan serba sengit yang mempamerkan perbedaan dalaman tetapi juga tragedi dan dugaan nasional menerusi MH370 & MH17.

Hari ini ternyata hari kita berkabung buat mereka yang meninggalkan kita; kita sedekahkan doa allah umma firlahum warham hum wa a’ fihi wa’ fuanhum khusus […]

Read More >>

27 Mac 2014: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [MENTERI PENDIDIKAN]

Wednesday, 2 April, 2014

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar

[ Lembah Pantai ]

TARIKH : 27 MAC 2014 (Khamis)
SOALAN : No. 53

YB Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan:

A. Tindakan Kementerian dalam meringankan beban kerja guru-guru berikutan penambahan kertas kerja yang memerlukan pelengkapan data di dalam sistem […]

Read More >>

19 Mac 2014: Hansard – Ucapan Perbahasan Titah DiRaja Ahli Parlimen Lembah Pantai

Thursday, 20 March, 2014

19 Mac 2014 | 6.03 ptg.

Puan Nurul Izzah binti Anwar [Lembah Pantai]:
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua atas peluang untuk saya berbahas khusus dalam perbahasan Titah Diraja bagi sesi kali ini.

Saya ingin memulakan dengan memetik kata-kata atau nukilan daripada Sheikh Yusuf Qaradawi berkaitan dengan fiqh aulawiyat, the fiqh of priorities di […]

Read More >>

3 Mac 2014: Surat dari DBKL

Tuesday, 18 March, 2014

Perkara: Keadaan Jalan yang berdebu di sekitar Kampung Haji Abdullah Hukum

Read More >>

JAWATANKUASA PEMANDU PANTAU SIAPA SEBENARNYA?

Monday, 17 March, 2014

UNTUK KELUARAN SEGERA
KENYATAAN MEDIA

Kerajaan telah terpaksa menyelamatkan banyak syarikat yang gagal menyediakan khidmat pengangkutan awam yang baik dan efisyen; dari projek STAR LRT, PUTRA LRT (RM 6 bilion bagi kedua-duanya) dan KL Monorail (RM 0.8 bilion) antara lain.

Terkini, projek MRT telah dimulakan dengan penubuhan sebuah special purpose vehicle (SPV) -dengan usahama kerajaan. Hal ini bermakna […]

Read More >>

11 Mac 2014: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [MENTERI PENGANGKUTAN]

Wednesday, 12 March, 2014

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar

[ Lembah Pantai ]

TARIKH : 11 MAC 2014 (Selasa)
SOALAN : No. 47

Puan Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :-

(a) Bilakah sijil kelulusan KLIA2 akan diberikan oleh Jabatan Bomba, Indah Water Consortium dan Majlis Perbandaran Sepang.

(b) Bilakah […]

Read More >>

Search

Issues

@n_izzah

Live on Facebook