Posts tagged with Suruhanjaya Pilihan Raya

30 Sep 2013: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI]

Monday, 30 September, 2013

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN
DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar

[ Lembah Pantai ]

TARIKH : 26 Sep 2013 (Khamis)
SOALAN : No. 178
Puan Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan:-

(a) bila Kerajaan akan memberikan kuasa pendakwaan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM); dan

(b) status siasatan SPRM ke atas […]

Read More >>

Pengundi Luar Negara/Overseas Voters

Friday, 8 February, 2013

KENYATAAN MEDIA
8 FEBRUARI 2013

Semua warganegara Malaysia yang berdaftar sebagai pengundi, pulanglah untuk membuang undi atau daftarlah sebagai pengundi pos sekarang

Dalam masa dua minggu terdekat ini, lebih sejuta warganegara Malaysia yang kini tinggal di luar negara mampu merubah lanskap demokrasi tanah air, sama ada dengan mereka kembali ke Malaysia untuk membuang undi atau dengan …

Read More >>

Search

Issues

@n_izzah

Live on Facebook