Posts tagged with Usul Tergempar

Usul Tergempar Pembunuhan Etnik Rohingya Ditolak Parlimen

Thursday, 8 November, 2012

PERKARA: USUL MENANGGUHKAN MESYUARAT DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18
Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.
Merujuk kepada Peraturan Mesyuarat 18 (1) dan (2), dengan ini saya mohon mencadangkan supaya Majlis Mesyuarat ditangguhkan dengan tujuan merundingkan perkara tertentu berkenaan kepentingan orang ramai yang berkehendak disegerakan.

Read More >>

Usul Tergempar Isu Scorpene di bawah Peraturan Mesyuarat 18 (1) & (2) oleh Yang Berhormat Nurul Izzah Anwar-MP Lembah Pantai

Thursday, 7 June, 2012

Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Haji Mulia
Yang di-Pertua Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia
Bangunan Parlimen
50680 Kuala Lumpur
Assalamualaikum w.b.t …

Read More >>

Search

Issues

@n_izzah

Live on Facebook