Posts in Parliament

SPR Wajib Menunda Proses Persempadanan Sehingga Semakan Undang-Undang Di Mahkamah Selesai

Tuesday, 13 January, 2015

Pada 27 November 2014, Jawatankuasa Persempadanan Semula Pakatan Rakyat telah menegaskan bahawa sebarang penambahan kerusi yang bersifat tidak adil dan saksama akan ditolak oleh Pakatan Rakyat. Jawatankuasa ini juga telah menegaskan keperluan penubuhan satu jawatankuasa bebas untuk mengendalikan persempadanan semula kawasan pilihan raya seperti yang diamalkan di United Kingdom kerana integriti dan kebebasan …

Read More >>

PENDIRIAN PAKATAN RAKYAT DALAM PERSEMPADANAN SEMULA DAN PENAMBAHAN KERUSI – PAKATAN RAKYAT’S STAND IN THE RE-DELINEATION AND SEAT ADDITION EXERCISE

Thursday, 27 November, 2014

Pada 7 November 2014, pihak BERSIH dan Tindak Malaysia telah mengeluarkan kenyataan untuk menegur Pakatan Rakyat supaya tidak menyetujui untuk menambahkan kerusi parlimen dalam persempadanan semula yang akan bermula tidak lama lagi.[1]

Kami, yang mewakili jawatankuasa persempadanan semula Pakatan Rakyat, hendak menegaskan bahawa tidak ada sebarang perjanjian yang telah dibuat oleh Pakatan Rakyat dengan pihak Suruhanjaya [...]

Read More >>

ARE WE BUDGETING FOR THE FUTURE?

Friday, 10 October, 2014

Amidst the anticipation of the PM’s sixth budget to be tabled by Dato’ Seri Najib Tun Razak, it is important that we frame expectations for a more sustainable economic future.

To be sustainable, our future must address the weaknesses of rising inequality and declining education standards; as well as the need to continuously improve our global [...]

Read More >>

19 Mac 2014: Hansard – Ucapan Perbahasan Titah DiRaja Ahli Parlimen Lembah Pantai

Thursday, 20 March, 2014

19 Mac 2014 | 6.03 ptg.

Puan Nurul Izzah binti Anwar [Lembah Pantai]:
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua atas peluang untuk saya berbahas khusus dalam perbahasan Titah Diraja bagi sesi kali ini.

Saya ingin memulakan dengan memetik kata-kata atau nukilan daripada Sheikh Yusuf Qaradawi berkaitan dengan fiqh aulawiyat, the fiqh of priorities di [...]

Read More >>

Sedition Act: Nurul drops TWO BOMBSHELLS on the last day of Parliament sitting

Thursday, 18 July, 2013

Written by Malaysia Chronicle

MP for Lembah Pantai Nurul Izzah dropped two bombshells on Thursday, the last day of the first session of Parliament following the May 5 general election.

The first was that her Private Members’ Bill filed to repeal the Sedition Act had been rejected by Pandikar Amin Mulia, the Speaker of the House, on the grounds that [...]

Read More >>

UCAPAN PERBAHASAN TITAH UCAPAN SERI PADUKA BAGINDA YANG DI PERTUAN AGONG

Thursday, 27 June, 2013

UCAPAN PERBAHASAN TITAH UCAPAN SERI PADUKA BAGINDA YANG DI PERTUAN AGONG
OLEH : YB NURUL IZZAH ANWAR
AHLI PARLIMEN LEMBAH PANTAI

27 Jun 2013

Bismillahirrahmanirrahim

Saya menjunjung kasih Titah Ucapan DYMM Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sewaktu pembukaan Penggal Pertama Parlimen ke-13 pada Selasa yang lepas dan saya bersyukur kerana diberikan peluang untuk turut serta dalam perbahasan titah ucapan [...]

Read More >>

Search

Issues

@n_izzah

Live on Facebook